Pomoc internetowa

Proponujemy Wam pomoc psychologiczną poprzez wymianę e-maili. W Polsce ten sposób kontaktu między klientem a psychologiem nie jest jeszcze zbyt popularny i zrozumiały – stąd mogą wypływać pewne Wasze wątpliwości i uprzedzenia.

Jest to jednak forma pomocy, którą psychologowie naszej firmy z powodzeniem stosują już od 2000 roku. Można powiedzieć, że są w tej dziedzinie specjalistami, biorąc pod wagę, że witryna „psycholog.com.pl” była pierwszą i przez dłuższy czas jedyną fachową stroną tego typu. Ilość odebranych próśb i zapytań oraz wysłanych porad i odpowiedzi przerosła wszelkie oczekiwania.

Idea przyświecająca osobom, odpisującym na Wasze maile opiera się na podejściu do człowieka, jako całości psychofizycznej, oraz na wspieraniu jego rozwoju
i naturalnego dążenie do zdrowia. Jest to właśnie reprezentowane przez firmę podejście salutogenetyczne.

Od strony praktycznej wygląda to następująco:

1. Wysyłacie na adres pomoc@psycholog.com.pl
lub info@psycholog.com.pl pierwszy list z zapytaniem, wstępnym opisem tematu lub problemu na tyle wyczerpująco jak to tylko
w danej chwili możliwe jednocześnie wysyłając na nasze konto 100,- złotych.

2. Mamy już taką markę i zasady, że można nam zaufać. Spowodowane zmiany są tym, że bardzo dużo osób pisało listy, dostawało odpowiedzi, czyli naszą pracę i nie płaciło ani grosza.

3. Po sprawdzeniu wpłaty, że dotarła (co czasem trwa tylko kilka godzin) otrzymujecie pierwszy list z odpowiedzią – również na tyle szczegółowy i dokładny na ile pozwoliły na to zawarte w pytaniu informacje. Odpowiedź ta przychodzi w różnym czasie a zależy to od ilości przysyłanych maili. Zależność ta nie dotyczy już maili następnych, które wysyłane są tak szybko jak to możliwe.

4. Dokonujecie wpłaty za pierwszą odpowiedź w wysokości
100 zł na nasze konto i w tym samym czasie czekacie na naszą odpowiedź.
O ile sprawa, problem tego wymaga, piszecie kolejny list i przesyłacie kolejne honorarium. Wszelkich opłat za udzielane przez nas usługi należy dokonywać przelewem bankowym. Należy udać się w tym celu do najbliższej placówki PKO S.A. lub jakiegokolwiek innego banku. Wypełnić odpowiedni druk wpłaty na cudze konto (lub dokonać przelewu
z własnego konta). Na druku wystarczy podać:
PSYCHOLOG.COM.PL S.C.
Bank PEKAO S.A.
58 1240 3350 1111 0010 0271 7990
Jest to konto internetowe więc już po kilku godzinach można sprawdzić czy przelew dotarł.
UWAGA! W świetle nowych przepisów – w niektórych bankach nie trzeba już wypełniać dokładnie rubryki dotyczącej nadawcy – wystarczy podać tam hasło, swój adres e-mail czy imię pod którym korespondujecie, ale rozwinięte o coś rozpoznawalnego (wiele imion się powtarza) dla odbiorcy przekazu.
W rubryce – tytułem – piszemy: usługa psychologiczna.
„psycholog.com.pl” jest płatnikiem VAT. Dla zainteresowanych wystawiane są faktury. Jeśli ktoś się na to decyduje – powinien podać swój adres pocztowy, na który przesłana zostanie faktura oraz wszelkie dane, które chce mieć na takiej fakturze. Niestety nie można takich faktur odliczać od indywidualnych dochodów.

5. Proces ten powtarza się tyle razy ile razy chcecie otrzymać odpowiedź od specjalistów.

6. Możliwe jest również zapłacenie za kilka następnych maili razem.

7. Odpowiadamy tylko na maile, które zostały opłacone.

Dodaj komentarz