Piotr Mosak

Jest psychologiem – absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę „pomagacza” zaczynał jako wychowawca w Domu Dziecka, potem wychowawca w Towarzystwie Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” i w końcu psycholog w Stołecznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jednocześnie przez kilka lat był Społecznym Kuratorem Sądowym. Dłuższy czas związany był również z OHP prowadząc, jako starszy wychowawca, m.in. treningi umiejętności społecznych dla młodzieży i zajęcia z edukacji seksualnej.

Przez cały czas od ukończenia studiów uczęszcza na wiele szkoleń i treningów – ciągle doskonaląc się w swojej pracy psychologa.

Odbył kurs mistrzowski w Polskim Instytucie NLP.

Od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą, polegającą początkowo m.in. na praktyce w prywatnym gabinecie psychologicznym, a potem systematycznie poszerzając zakres usług.

W pracy terapeutycznej zajmuje się przede wszystkim terapią indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapią rodzin i związków. Prowadzi grupy psychoedukacyjne, warsztaty i grupy wsparcia. Wzywany jest do trudnych spraw: – praca z dziećmi w szoku powypadkowym – ofiar tragedii np. komunikacyjnych – szkolenia i warsztaty dla osób zwalnianych z pracy – szkolenia i warsztaty dla osób zwalniających innych z pracy

Zajmował się badaniami społecznymi, tworząc sieć ankieterów na terenie Warszawy oraz prowadząc badania ankietowe, sondażowe, przygotowując również tzw. „fokusy”. Często wraca do psychologii społecznej i biznesu prowadząc ewaluację i badania jakościowe. Coraz częściej prowadzi szkolenia i warsztaty dla biznesu z tematów psychologii biznesu tworząc autorskie programy, często na indywidualne zlecenia klientów.

Wiele czasu poświęcił internetowi – nie jako informatyk, lecz psycholog. Przez pewien czas zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw kreacji i rozwoju jednej z warszawskich firm informatycznych. Przygotowywał projekty narzędzi (społecznych i psychologicznych) do adaptacji informatycznej. Ma doświadczenie w tworzeniu narzędzi psychospołecznych wspomagających różne dziedziny.

Obecnie rozwija firmę „psycholog.com.pl”. Wdraża wiele nowych pomysłów wspomagania zdrowia psychofizycznego poprzez wszelkie dostępne formy pomocy i narzędzia wspierające zdrowie człowieka. W nowo stworzonym Centrum Zdrowia Poziomy zaprasza do współpracy najlepszych. Nie stroni od nowinek. Cały czas prowadzi pomoc internetową służącą wszystkim potrzebującym takiej pomocy. Szkoli się intensywnie, rozwija i doskonali swoje umiejętności nie tylko psychologa „pomagacza”, ale i psychologa biznesu.