O nas

Działając w zgodzie z uniwersalnym kodeksem etycznym oraz własnym sumieniem, pomagamy tym, którzy tego chcą i potrzebują.
Korzystamy z całej dostępnej nam wiedzy (nie tylko psychologicznej) ciągle ją poszerzając.
Angażujemy się, poświęcając każdemu tyle uwagi i energii ile to w danym momencie możliwe.
W kontakcie z klientami zawsze kierujemy się zasadą wygrana – wygrana.

Firma „psycholog.com.pl” została założona dnia 20 stycznia 2000 roku przez Tatianę Ostaszewską-Mosak i Piotra Mosaka.

Działalność Spółki skupia się przede wszystkim na:

  • pomocy psychologicznej,
  • usługach psychologicznych,
  • konsultacjach i doradztwie dotyczącym psychologii biznesu,
  • szkoleniach i warsztatach dla biznesu,
  • działalności badawczej, wdrożeniowej i ewaluacyjnej.

Naszym przedsięwzięciem i zarazem rozszerzeniem działalności firmy jest  Centrum Doradztwa i Terapii – Pierwszy Polski Ośrodek Salutogenezy Psychologicznej. Jest to miejsce gdzie zdrowie człowieka rozumiane jest tak szeroko na ile to tylko możliwe i gdzie o to zdrowie można – z pomocą wielu specjalistów – zadbać.

W zależności od postawionego przed nią zadania firma, poza swoimi stałymi fachowcami, zaprasza do współpracy wielu wybitnych specjalistów. Gwarantuje to zawsze najwyższą jakość i efektywność przedsięwziętych działań.