Kontakt

Centrum Doradztwa i Terapii
Chocimska 29 lok. 15 (wejście od Goworka)
00-791 Warszawa

Telefon: 0-501-131-732 lub 0-22-646-38-72
E-mail: piotr@psycholog.com.pl

REGON: 016196539
NIP: 529-15-95-301

Dodaj komentarz