Cennik

Usługa Cena
Psycholog spotkanie
50 minut
Piotr Mosak:

indywidualnie 200,- zł

para lub rodzina  250,- zł                               (2. osoby lub więcej)

Tatiana Ostaszewska-Mosak:

indywidualnie 150,- zł

para lub rodzina  200,- zł                               (2. osoby lub więcej)

Problemy natury seksualnej

spotkanie
50 minut

indywidualnie 200,- zł

para lub rodzina  250,- zł                               (2. osoby lub więcej)

Usługa psychologiczna przez internet – e-mail 100,- zł za otrzymany od nas e-mail

z odpowiedzią (po wpłacie)

Coaching

spotkanie
50 minut

400,- złotych brutto (23% VAT)