Cennik

Usługa Cena Wskazania Przeciwwskazania
Bach Therapy konsultacja 100 zł

gotowa mieszanka 50zł

wszelkiego rodzaju problemy emocjonalne
Fototerapia lampą antydepresyjną

o mocy 9500 luksów

kuracja dwutygodniowa

(14 zabiegów w domu)

polegająca na wypożyczaniu lampy

Kosztuje 300 złotych

plus kaucja zwrotna

za wypożyczenie lampy

200 złotych

wszelkiego rodzaju obniżenia nastroju,
przyrost masy ciała,
nadmierna senność,
praca zmianowa,
efekt „jet-lag”
nie może być stosowana przez osoby leczone preparatami
farmakologicznymi
dającymi nadwrażliwość na światło (preparaty litu,
chloropromazyna, fluoxetyna, imipramina, amiodaron, thioridazyna,
hydrochlorothiazyd, propranolol)
schorzenia wzroku – jaskra, choroby siatkówki, choroby soczewki
– w innych przypadkach chorób oczu należy zasięgnąć porady okulisty
– w przypadkach wystąpienia migreny
i przy nadpobudliwości nerwowej, należy przerwać terapię
Psycholog 150 zł

– spotkanie 50 minut

Problemy natury seksualnej 150 zł

– spotkanie 50 minut

Usługa psychologiczna przez internet – e-mail 50 zł za otrzymany od nas e-mail z odpowiedzią po wpłacie
Coaching 300 zł

– spotkanie 50 minut