Ewaluacja zmian

– może odnosić się do wszelkich zmian zachodzących w firmie; począwszy od zmian personalnych, a skończywszy na zmianach struktury organizacji